NP Slovenský kras

Bez vody niet života!

Bez vody niet života, bola odpoveď škôlkarov na otázku, prečo je pre nás voda dôležitá. Celý svet si 22. marca pripomína Svetový deň vody.

Tento významný deň sme dnes oslávili s deťmi z Materskej školy v Plešivci. Už aj škôlkari vedia, že voda je pre život veľmi dôležitá a bez nej by sme neprežili. Porozprávali sme sa s nimi o tom, odkiaľ sa čistá voda dostáva do našich vodovodných kohútikov.  Pýtali sme sa ich či má každý na svete prístup k čistej vode a či je lepšie pre naše telo piť čistú vodu alebo džúsy a kolu. Hravou formou sme si vysvetlili ako putujú vodné kvapky počas kolobehu vody. A keďže k oslavám patrí aj zábava, zabavili sme sa pri rôznych hrách. Deťom sa bez pochýb najviac páčilo ako sme sa na chvíľu premenili na dážď.

Témou Svetového dňa vody 2019 je „Nikoho nenechajme v úzadí – Voda pre všetkých“. Téma vychádza z prísľubu Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030, že ak trvalo udržateľný rozvoj napreduje, každý musí mať z toho prospech.

Čistá voda je jednou z priorít agendy Organizácie Spojených národov. Cieľ číslo 6 trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG 6) zahŕňa zabezpečenie dostupnosti a trvalo udržateľný manažment vody a hygienických zariadení pre všetkých do roku 2030. Agenda sa tiež zameriava na udržateľné hospodárenie s vodou, ako aj na bezpečné nakladanie s odpadovou vodou a redukovanie znečistenia vodných tokov.

Viac o Svetovom dni vody 2019 sa dočítate tu: Svetový deň vody 2019 – voda pre všetkých

Sponzori prenosu