NP Slovenský kras

Jaskyňa Domica bude slúžiť aj na speleoterapiu

Jaskyňa Domica rozšíri ponuku svojich služieb o speleoterapiu. Zabezpečí to slovensko-maďarský projekt spolupráce v rámci programu Interreg, ktorý Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň predstavila na tlačovej konferencii. Realizovaný je nielen v slovenskej jaskyni Domica pri Kečove, ale aj v maďarských jaskyniach Baradla a Béke. Nové možnosti speleoterapie na Gemeri prináša projekt s názvom: Rozvoj liečebného […]

Ornitologický stacionár Drienovec v projekte „ Bird of paradise“

Začiatkom decembra sa stretli lektori- krúžkovatelia na pracovnom workshope s názvom Ornitologický stacionár Drienovec v projekte „ Bird of paradise“.  Cieľom stretnutia bolo vyhodnotenie sezóny 2018, analýza aktivít projektu a vyhodnotenie návštevnosti na ornitologickom stacionári Drienovec. Miestom stretnutia bola Správa NP a BR Slovenský kras v Brzotíne. ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras zorganizovala workshop v rámci projektu […]

„Úžasný vtáčí svet bez hraníc“

Štátna ochrana prírody SR v zastúpená Národným parkom Slovenský kras v spolupráci s partnerským národným parkom Aggtelek rozbieha   v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko projekt s názvom „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“ (Birds of paradise). Projekt je zameraný na zachovanie a zlepšenie podmienok pre hniezdenie vybraných druhov vtákov. Cieľom je tiež vybudovať základy infraštruktúry v území  pre […]