NP Slovenský kras

MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA OCHRANY PRÍRODY KRASOVÝCH OBLASTÍ

Počas uplynulého týždňa sa naši kolegovia zúčastnili medzinárodného podujatia, ktoré sa konalo v Chránenej krajinnej oblasti Moravský kras. Témou 31. ročníka školy krasu boli invázne rastliny🌿 a ochrana krasových vôd 💦v oblastiach Natura 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣. Zástupcovia z jednotlivých krajín predniesli veľmi zaujímavé a podnetné prednášky zamerané na monitoring a likvidáciu inváznych organizmov v jednotlivých krajinách a […]

Na území Slovenského krasu hibernuje 18 druhov netopierov

Národný park (NP) Slovenský kras, ako najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň je najvýznamnejším územím zimného ako aj letného výskytu netopierov nie len u nás, ale v rámci celej strednej Európy. Odborníci zo správy NP Slovenský kras v spolupráci s kolegami z iných národných parkov sa aj počas tejto mimoriadne teplej […]

Za zimnými spáčmi s Televíkendom

Charakter počasia síce nenasvedčuje tomu, že sme v polovici januára, my sa však venujeme výskumu netopierov tradične, tak, ako počas každej zimy. Sčítanie netopierov sme minulý piatok uskutočnili v jednej z našich najimpozantnejších zimovísk v 100 metrov hlbokej Zvonivej jame, kde nám opäť pomáhali naši dobrí priatelia a kolegovia z Pieninského národného parku. Patrí im […]

4 tipy na výlet v Slovenskom krase

Ak vás už sedenie doma nebaví a radi by ste si vyšli na výlet do prírody,  ponúkame 4 tipy kam sa vydať. V Slovenskom krase je viacero náučných chodníkov, ktoré okrem pobytu v prírode ponúkajú prostredníctvom informačných panelov aj zaujímavé informácie o danej lokalite. 1. tip: Zádielska tiesňava  Žblnkajúci potôčik, vysoké skalné bralá a prirodzený […]

Dni otvorených dverí NP a BR Slovenský kras

Do  Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras, do malebnej obce Silická Jablonica zavítalo minulý týždeň na 43. ročník Východoslovenského tábora ochrancov prírody a zároveň  Dni otvorených dverí NP a BR Slovenský kras 337  nadšencov pre ochranu prírody.  Nesmierne nás teší, že z tohto počtu bolo 67 detí do veku 12 rokov.  Detí, ktorých poznávanie prírody baví, […]

Zimný monitoring veľkých šeliem v NP a BR Slovenský kras

Dňa 14. februára 2019 sa úspešne realizoval v územnej pôsobnosti Správy NP a BR Slovenský kras prvý ročník monitoringu veľkých šeliem. Mapovanie spočívalo v prechádzaní dopredu rozdelených úsekov, na ktorých mapovatelia pozorovali pobytové znaky šeliem (stopy, trus, korisť). Pri nájdení čerstvého trusu alebo moču, tento odobrali pre potreby genetickej DNA analýzy. Pobytové znaky boli dokumentované pomocou […]

Národný park Slovenský kras má 17 rokov

Pre svoje výnimočné prírodné a estetické hodnoty bol Nariadením vlády Slovenskej republiky č.101 z 13. februára 2002 vyhlásený Slovenský kras za národný park s účinnosťou od 1. marca 2002. Vytvorili sa tak podmienky pre ucelenú a účinnejšiu ochranu hodnôt tohto cenného územia, ako aj pre jeho trvalo udržateľné využívanie. Unikátnosť a hodnoty územia bolo podnetom […]