NP Slovenský kras

Raritný vtáčí druh na ornitologickom stacionári v Drienovci

Na ornitologickom stacionári v Drienovci sa počas nepretržitého, 84 dní trvajúceho,  jesenného  monitoringu podarilo odchytiť raritný vtáčí druh. Strnádka malá sa ocitla v nárazovej sieti stacionára v stredu doobeda a radosť z jej odchytu a krúžkovania mal náš zoológ Milan Olekšák. Strnádka malá Strnádka malá (Emberiza pusilla) je menší druh spevavca. Jej domovom je severná Európa aj Ázia a len veľmi […]

Ornitologický stacionár Drienovec v projekte „ Bird of paradise“

Začiatkom decembra sa stretli lektori- krúžkovatelia na pracovnom workshope s názvom Ornitologický stacionár Drienovec v projekte „ Bird of paradise“.  Cieľom stretnutia bolo vyhodnotenie sezóny 2018, analýza aktivít projektu a vyhodnotenie návštevnosti na ornitologickom stacionári Drienovec. Miestom stretnutia bola Správa NP a BR Slovenský kras v Brzotíne. ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras zorganizovala workshop v rámci projektu […]

„Úžasný vtáčí svet bez hraníc“

Štátna ochrana prírody SR v zastúpená Národným parkom Slovenský kras v spolupráci s partnerským národným parkom Aggtelek rozbieha   v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko projekt s názvom „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“ (Birds of paradise). Projekt je zameraný na zachovanie a zlepšenie podmienok pre hniezdenie vybraných druhov vtákov. Cieľom je tiež vybudovať základy infraštruktúry v území  pre […]