NP Slovenský kras

Ako nám pomohli dobrovoľní hasiči z Vlachova pri záchrane žiab

Jarná migrácia obojživelníkov zo zimovísk na miesta ich rozmnožovania je najkritickejším obdobím ich života. Najväčšiu hrozbu predstavujú pre nich cestné komunikácie pretínajúce ich ťahové cesty. Správa Národného parku Slovenský kras v rámci ochrany obojživelníkov realizuje každoročne opatrenia na elimináciu stretu žiab s motorovými vozidlami na úseku cesty I. triedy pri obci Vlachovo, kde sa v dĺžke 300 metrov […]

Tohtoročné “žabie taxi” končí – je čas bilancovať.

Skončil sa jarný ťah skokanov hnedých a s ním ukončilo svoju činnosť aj tohtoročné “žabie taxi” v NP Slovenský kras. Žabie taxi Pracovníci Správy NP Slovenský kras sa každoročne na jar, počas obdobia migrácie obojživelníkov, stávajú taxikármi. Ale hneď na úvod by som podotkla, že práca žabieho taxikára sa od klasického veľmi odlišuje. Žabky potrebujú […]

Ochrana obojživelníkov pri jarnej migrácii

Obojživelníky sú triedou stavovcov s premenlivou teplotou tela.  Majú holú, žľaznatú kožu prispôsobenú na dýchanie celým povrchom tela. Väčšina druhov žije vo vlhkom prostredí, vodné prostredie vyhľadávajú len v období rozmnožovania. Do tejto skupiny živočíchov patria  žaby, mloky aj salamandra. Jarná migrácia obojživelníkov Všetky druhy obojživelníkov na Slovensku sú chránené.  Je množstvo negatívnych vplyvov, ktoré […]

„Žabie taxi“ – jarná migrácia obojživelníkov

Správa Národného parku Slovenský kras aj tento rok pomáhala obojživelníkom počas ich jarnej migrácie stavbou zábran na kolíznom úseku cesty 1. triedy v úseku medzi Vlachovom a Dobšinou. Na tomto úseku sa presúva veľký počet žiab, hlavne skokanov hnedých, zo zimovísk k vodným plochám – liahniskám na druhej strane cesty. Fóliové zábrany im zabránia vstupu na cestu  a nasmerujú […]