NP Slovenský kras

Výzva k oslavám Nového roka bez zábavnej pyrotechniky

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyzýva všetkých obyvateľov, návštevníkov či podnikateľské subjekty vyvíjajúce svoje podnikateľské aktivity v chránených územiach či v ich okolí, aby s oslavou nadchádzajúcich novoročných sviatkov nepoužívali zábavnú pyrotechniku. Zároveň tiež odporúčame nevykonávať činnosti, ktorých súčasťou je používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty.

V územiach 3. a vyššieho stupňa ochrany je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny zakázané používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty najmä ohňostroj, laserové zariadenie a reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb. Na území ochranného pásma a v 2.stupni ochrany sa s výnimkou vyhradených miest, ako napr. zastavané územia obcí v ochrannom pásme národného parku, vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.
Nadmerný hluk v podobe výbuchov, svetelných efektov, častokrát zosilnený efektom odrazu od skalných útvarov, môže pre chránené no i nechránené druhy živočíchov spôsobovať nadmerný stres s následkom nekontrolovaného správania. V prípade medveďa hnedého môže nastať prerušenie zimného spánku a v prípade samíc aj následné opustenie mláďat. Stresované dravé vtáky a sovy môžu naraziť do prekážok a vážne sa poraniť. Vyplašené jedince kamzíkov sa v snahe uniknúť pred nebezpečenstvom pustia aj do nepriaznivého terénu, kde môžu ohroziť svoj život či spôsobiť odtrhnutie lavíny.

Živočíchy počujú zvuky v podstatne inom frekvenčnom rozsahu a vidia v ďaleko širšom spektre vlnových dĺžok svetla než človek. Stres u divo žijúcich zvierat a vtákov všeobecne vyvoláva nadmernú fyzickú aktivitu a s ňou spojené nadmerné spaľovanie tukových zásob, čo v sťažených zimných podmienkach výrazne zvyšuje riziko úhynu v dôsledku zimy a vyčerpania.

Pri používaní pyrotechniky je celý  ekosystém zanesený drobnými útržkami rôznych zložiek ako kartón, plast či drevotrieska. Niektoré sa menia na prachovú chemickú zmes a dopadajú späť na zem. Do pôdy, do podzemných aj povrchových vôd sa tak dostávajú látky ako oxid siričitý, oxid dusičitý a ťažké kovy. Zvyšuje sa aj riziko vzniku lesných požiarov. Pri výbuchoch ohňostrojov a inej pyrotechniky sa do ovzdušia uvoľňujú škodlivé častice, napríklad jemné prachové častice, ktoré sú pri vdýchnutí toxické. Prachové častice môžu byť vďaka vetru preto nebezpečné aj pre zvieratá širšom okolí.

Štátna ochrana prírody SR preto vyzýva k oslavám príchodu Nového roku s pokorou a rešpektom voči prírode a jej obyvateľom.

PRIDAJTE SA K SPOLOČNEJ VÝZVE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU – Silvestrujem bez ohňostrojov a petárd

Výzvu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR v spolupráci so Správou Národného parku Malá Fatra
Foto: Správa Tatranského národného parku ŠOP SR a Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá

Sponzori prenosu