NP Slovenský kras

Mestské mokrade zlepšujú život v sídlach

2. februára si každý rok pripomíname ako Svetový deň mokradí. Je spomienkou na podpísanie Dohovoru o mokradiach v roku 1971 v iránskom meste Ramsar. Je to medzivládna dohoda, ktorá poskytuje rámec pre národné aktivity a medzinárodnú spoluprácu v ochrane a múdrom využívaní mokradí a ich zdrojov. Členské krajiny dohovoru pochádzajú zo všetkých geografických regiónov sveta. Slovensko pristúpilo k Ramsarskému dohovoru 2. júla 1990.

Tohtoročnou hlavnou témou Svetového dňa mokradí je „Mokrade pre udržateľnú budúcnosť miest“, ktorá má poukázať na dôležitú a nenahraditeľnú funkciu mokradí v nich. Mestské mokrade nám zlepšujú život v sídlach.

Správa Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras pripravila dňa 13. 2. 2018 pre žiakov 5. ročníka ZŠ Ulica Pionierov 1 v Rožňave prezentáciu o mokradiach spojenú s interaktívnym programom zameraným na spoznávanie mokradí a ich významu pre krajinu.

So žiakmi 1. – 4. ročníka sme dňa 19. februára na Katolíckej ZŠ v Rožňave a 20. februára na ZŠ Gemerská Hôrka 92 spoznali interaktívnou formou  mokraď a jej význam pre krajinu a mestá, pozreli sme si film o labutiach a zahrali sme sa, ale aj veľa nového sa naučili pri chytaní rybiek a triedení odpadu vyloveného z rybníka, prenášaní a určovaní žabiek a skladaním puzzle žabky a kačky.

21. februára sa uskutočnila beseda o mokradiach so žiakmi 5. ročníka na ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave v rámci ktorej sme so žiakmi diskutovali o potrebe ochrany mokradí, ako zlepšujú mokrade život v sídlach, čo všetko mokrade ohrozuje a prečo sú mokrade dôležité. Žiaci sa pomocou pracovného listu zoznámili s vydrou riečnou a aktivitou sieť života sa presvedčili o dôležitosti každého jedného druhu v prírode.

Besedy a aktivity pripravené Správou NP a BR  Slovenský kras pri príležitosti Svetového dňa mokradí sa budú konať ešte počas celého mesiaca február na rôznych ZŠ a Gymnáziách v okrese Rožňava, ktoré prejavia záujem.

           

 

 

Sponzori prenosu