NP Slovenský kras

25. výročie Dohovoru o biologickej diverzite

Rok 2018 je výnimočným rokom pre ochranu biodiverzity, nakoľko Dohovor o biologickej diverzite oslavuje svoje 25. výročie vstupu do platnosti. Sekretariát Dohovoru preto navrhol na Medzinárodný deň biodiverzity, ktorý pripadá na 22. mája, ako hlavnú tému 25. výročie jeho vzniku tohto Dohovoru.

Biodiverzita (Biologická diverzita) predstavuje rozmanitosť prírody zahrňujúca rôzne typy druhov, ktoré žijú na Zemi vrátane živočíchov, rastlín, zeleniny, hub, rias, baktérií či dokonca aj vírusov, rôznorodosť  ekosystémov, napr. oceány, lesy alebo koralové útesy,  ich vzájomne pôsobenie a  rozdiely medzi jednotlivcami toho istého druhu – v rozmeroch, tvaroch a farbách. Podľa vedeckých údajov je na Zemi známych okolo 1,9 milióna rôznych živých druhov, no skutočné číslo je určite oveľa, oveľa vyššie. Mnohé druhy sú mikroskopické alebo žijú hlboko v zemi alebo v oceánoch, iné jednoducho neboli ešte objavené.

Niektoré ekosystémy sú veľmi bohaté, s veľkým množstvom druhov, kým iné sú jednotvárne a žije v nich len zopár druhov.

Čim viac druhov je v prírodnom prostredí, v krajine, tým vyššia je biodiverzita. Väčšinou platí, že čím sú ekosystémy rozmanitejšie, tým sú stabilnejšie a odolnejšie proti negatívnym zmenám.

Vďaka biodiverzite – rozmanitosti života na Zemi, je naša planéta obývateľná a krásna.

Bez prírody by sme nemali zdroje obživy, energie, nerastných surovín, vzduchu a vody, Napriek jej jedinečnosti často berieme prírodu ako samozrejmosť. V podstate sme existenčne závislí na tzv. službách ekosystémov, ktoré podporujú, ba až podmieňujú život na Zemi: podieľajú sa na zachytení slnečnej energie, udržiavaní klímy, zložení atmosféry, kvalite vody, kolobehu látok a energie, eliminácii škodlivín, produkcii dreva, liečiv, plodín a podobne.

Všetci môžeme byť hrdí na naše spoločné úsilie v dosahovaní zdravšej a zelenšej planéty počas 25 rokov od prijatia tohto Dohovoru. Napriek tomu však musíme byť pripravení čeliť enormným zmenám a úlohám, ktoré stále ležia pred nami. Vedecké indikátory naďalej upozorňujú na stratu biodiverzity ako aj ekosystémy, ktorých zlý stav ohrozuje naše životy a rozvoj na našej planéte.

syseľ pasienkový

vidlochvost feniklový

 

 

Sponzori prenosu