NP Slovenský kras

Biosférické rezervácie na Slovensku inšpirujú svet – súťaž filmárov

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Slovenským výborom pre Program UNESCO Človek a biosféra vyhlasuje od 22. 2. 2018 súťaž pre tvorbu krátkeho filmu z biosférických rezervácii na Slovensku. Výzva je súčasťou medzinárodnej kampane #ProudToShare pod hlavičkou UNESCO, ktorá je aktívna prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Jej poslaním je prezentácia prírodných, kultúrnych hodnôt a aktivít v biosférických rezerváciách v 120 krajinách na celom svete.

Vyzývame všetkých šikovných ľudí, ktorí  radi pozorujú svet cez kameru a vedia tak zachytiť zaujímavé momenty zo života Slovenského krasu. Hľadáme tvorcu krátkeho 1 minútového filmu, ktorým bude autor pútavo prezentovať Biosférickú rezerváciu Slovenský kras tak, aby inšpiroval celý svet. Dvadsať najlepších filmov z celého sveta bude odprezentovaných v júli 2018 v New Yorku v rámci kongresu „Fórum politikov na vysokej úrovni 2018.

Bližšie špecifiká krátkeho filmu ako aj podmienky výzvy nájdete tu: Výzva #ProudToShare
Povinné prílohy k výzve tu: Súhlas o použití autorských práv ; Registračný formulár

Krátke spoty z Biosférickej rezervácie Slovenský kras je potrebné zaslať do 23. 3. 2018 na DVD na adresu: Správa NP a BR Slovenský kras, Biely kaštieľ č. 188, 049 51 BRZOTÍN

Sponzori prenosu