NP Slovenský kras

Celosvetová kampaň „Deň Zeme“ oslavuje tento rok 50-ročné jubileum

Tohtoročné oslavy Dňa Zeme budú iné než obvykle. Zvyčajne organizované osvetové podujatia pre školy a verejnosť, terénne exkurzie či spoločné čistenie prírody sa tento rok vzhľadom na pandémiu neuskutočnia. Každý z nás však môže urobiť niečo pre našu Zem aj sám. Začať môžeme napríklad tým, že budeme ohľaduplnejší k prírode.

Keď sa pozrieme späť v čase, tak prvý Deň Zeme zorganizoval vtedy len 25-ročný postgraduálny študent, Denis Hayes. Bolo to v roku 1970. Iniciátorom vyhlásenia Dňa Zeme bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.

V nasledujúcom desaťročí sa objavili niektoré z najpopulárnejších a najsilnejších amerických právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Sú nimi napríklad novelizácia zákona o čistom ovzduší, vytvorenie zákona o čistej vode a zákona o ohrozených druhoch či zriadenie Agentúry na ochranu životného prostredia. Tieto právne normy boli vzorom pre ostatné štáty, ktoré prijímali podobné zákony vo svojich krajinách.

Zmena klímy ako tohtoročná téma Dňa Zeme

O päťdesiat rokov neskôr čelíme oveľa väčším výzvam, a tou je napríklad globálna zmena klímy. Napriek existenčnej hrozbe zmeny klímy, dnes niektoré krajiny ochrane životného prostredia nevenujú dostatočnú pozornosť, nedodržiavajú Parížsku dohodu a niektoré dokonca od nej odstúpili. O to viac by nás malo tešiť, že Slovensko sa tento mesiac pripojilo k iniciatíve na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky. „Všetci si uvedomujeme, že následky koronakrízy budú bolestivé, ale nepotrvajú dlho. Avšak nečinnosť v prijímaní opatrení proti klimatickej kríze by mali závažné a dlhodobé dôsledky. Záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu je kľúčový. Využime šancu reštartu a urobme Slovensko zdravšou, čistejšou a úspešnejšou krajinou,“ povedal minister životného prostredia Ján Budaj.

Spoločné podujatia síce nebudú, ochranári však nelenia

Naša príroda potrebuje ochranu bez ohľadu na aktuálnu situáciu s novou pandémiou. I keď sa tento rok neuskutoční napríklad tradičné čistenie Muránky či spoločné pozorovanie a určovanie druhov vtákov „Vtáčie vítanie jari“, naši ochranári zabezpečujú ochranu prírody v jednotlivých územiach aj naďalej. Napríklad kolegovia z Cerovej vrchoviny sa tento mesiac postarali o redukciu náletových drevín v Prírodnej rezervácií Hajnáčsky hradný vrch, na Muránskej planine čistili sysľovisko a v Bielych Karpatoch vytvorili oplotenia, aby ochránili mokrade pred premnoženou divou zverou. Národný park Poloniny zase vyzýva ľudí, aby pomohli svetu skrásnieť a zobrali si na potulky obľúbenými lokalitami vo svojom okolí vrece, rukavice a vyzbierali odpadky, ktoré znečisťujú prírodu a inšpirovali tak ostatných. Pridáte sa aj vy?

Spojte sa s nami aspoň virtuálne a kvízujte

Tentokrát vám nemôžeme prednášať na školách či organizovať spoločné aktivity v teréne ako každý rok. Preto by sme sa s vami pri príležitosti Dňa Zeme radi spojili aspoň virtuálne.  Pripravili sme si pre vás online súťažný kvíz s názvom „Ako dobre poznáš chránené územia Slovenska?“. Ak máte radi prírodu, turistiku a chcete si otestovať, ako poznáte naše jedinečné chránené územia, tak tento súťažný kvíz je určený práve vám. Hlavným cieľom kvízu je poukázať na osobitosti prírodných lokalít Slovenska, na neoceniteľnú hodnotu národných parkov či chránených krajinných oblastí. Na jednej strane môžete objaviť známe miesta v chránených územiach, ktoré môžete navštíviť a na strane druhej sa môžete dozvedieť zaujímavosti o ohrozených rastlinách a živočíchoch, ktoré väčšinou ostanú pre vás neprístupné, pretože sú prísne chránené a také vzácne, že ich nájdeme len na niektorých miestach na Slovensku.

Viac o kvíze a ako sa zapojiť nájdete na našom webe v sekcii Výchova a vzdelávanie

Zdroje:

text a foto: ŠOP SR

Oficiálny web ku Dňu Zeme Earthday.org

Ministerstvo životného prostredia SR

Sponzori prenosu