NP Slovenský kras

Deň Zeme 2018

22. apríla si každý rok pripomíname, ako je pre nás naša Zem dôležitá a prečo by sme si ju mali chrániť. Tohtoročná téma Dňa Zeme je ZASTAVME ZNEČISTENIE PLASTMI. Zameria sa na mobilizáciu sveta za ukončenie znečistenia životného prostredia plastmi vrátane vytvorenia podpory pre celosvetové úsilie za odstránenie plastov na jedno použitie a vyvolať tak globálnu reguláciu na likvidáciu plastov. Skupina EARTH DAY network vyhlasuje viacročnú kampaň za zastavenie znečistenia plastmi. Medzi jej ciele patrí ukončenie používania plastov na jedno použitie, podpora alternatívy voči materiálom vyrobeným z fosílnych palív, podpora 100-percentnej recyklácie plastov, zodpovednosť podnikov a vlád a zmena ľudského správania v oblasti plastov.

Viac informácií k tohtoročnej téme Dňa Zeme nájdete tu: Deň zeme 2018 – zastavme znečistenie plastmi

Správa NP a BR  Slovenský kras zorganizovala vo svojej územnej pôsobnosti pri tejto významnej príležitosti 16 aktivít na 9 školách.
18. 4. 2018Náučno-zábavné dopoludnie pre deti z MŠ Ul. Ernesta Rótha v Rožňave
19. 4. 2018Náučno-zábavné dopoludnie pre deti z MŠ v Plešivci
Deťom sme pripravili pestrý program spojený s poznávaním rastlín a živočíchov a množstvom hier. Separoval sa odpad, predstavili sa vtáčie hniezda, pozorovalo sa vtáčie hniezdo za pomoci spektívu, hádzali sa šišky do cieľa, zachraňovali žabky, určovali prírodniny hmatom a hralo sa pexeso.
23. 4. 2018Náučno-zábavné dopoludnie pre žiakov ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave
24. 4. 2018 – Prednášky v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou 
Dvoch prednášok o netopieroch a jednej o sťahovaní vtákov sa zúčastnili žiaci Základných škôl v Moldave nad Bodvou
25. 4. 2018Náučno-zábavné dopoludnie pre žiakov ZŠ Grundschule v Medzeve
V areáli školy sa pripravili stanovištia na ktorých žiaci plnili rôzne úlohy ako napríklad: poznávanie liečivých rastlín, určovanie stromov a ich plodov, spoznávanie hornín a nerastov, písanie vtáčím brkom, chôdza na bocianích nohách, prenos žabiek cez cestu, chytanie rybiek spojená so separáciou odpadu a ďalšie úlohy týkajúce sa chránených rastlín a živočíchov.
Prednášky o sťahovaní vtáctva pre žiakov ZŠ a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou
26. 4. 2018Náučno -zábavné dopoludnie pre žiakov ZŠ a MŠ v Čečejovciach
Hlavnou témou dopoludnia boli bociany. Žiaci 5. ročníka si pozreli prezentáciu o bocianoch a na školskom dvore zábavnou formou získavali informácie o nich. Na stanovištiach skladali bocianie puzzle, písali vtáčím brkom, chytali rybky a separovali odpad, chodili na bocianích nohách. So žiakmi materskej školy sme kreslili pomocou šablón, spoznávali rastliny a živočíchy Slovenského krasu pri hre s pexesom, precvičili hmat a spoznávali prírodniny za pomoci čarovnej krabičky a chytali rybičky a separovali odpad.
27. 4. 2018Prednášky „Bocian na komíne“ na ZŠ ČSA v Moldave nad Bodvou
Žiaci 4. ročníka sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o bocianoch a pozreli sme si aj online prenos z hniezda bocianov na komíne budovy Správy NP Slovenský kras.
30. 4. 2018Náučno-zábavné dopoludnie pre žiakov ZŠ v Brzotíne
Zábavného dopoludnia sa na dvore ZŠ v Brzotíne zúčastnili žiaci 1.-4. ročníka. Spoznávali chránené rastliny a živočíchy pri hre s pexesom, chytali rybky a pritom separovali odpad, vyskúšali si chôdzu na bocianích nohách, zoznámili sa so spôsobom záchrany žiab v jarnom období a určovali prírodniny hmatom.
04. 5. 2018Náučno – zábavné dopoludnie pre žiakov ZŠ Zoltána Fábryho s VJM v Rožňave
Žiaci 1. stupňa získavali nové vedomosti ale sa aj zabavili počas aktivít pripravených v rámci 9 stanovíšť na školskom ihrisku a v areáli školy.

    

      

Sponzori prenosu