NP Slovenský kras

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň vtáctva

Jarné kvety ako snežienky, podbeľ, či šafrany už skrášľujú naše záhradky a ráno, či večer už môžeme počuť melodické koncerty vtáčích spevákov. Slnečné lúče sú teplejšie, vo vzduchu cítiť vôňu pôdy a to je signál, že jar je už tu. Čoraz častejšie výskyty sťahovavých vtákov nám naznačujú, že jeden z najočakávanejších fenoménov prírody – jarné vtáčie putovanie, je už v plnom prúde.

Prvý apríl je okrem žartov, spájaný aj s Medzinárodným dňom vtáctva. Jeho korene siahajú až do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ho slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne. Tento sviatok sa traduje od roku 1900 a prvotne bol spájaný aj s oslavou stromov. Pre ornitológov je 1. apríl dňom vtáctva najmä preto, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. Väčšina z nich prilieta k nám z Afriky, zo Stredomoria, menej z Ázie. Ročne k nám tak priletí až 30 miliónov vtákov. Na Zemi žije vyše 9 600 vtáčích druhov. Svoj domov na Slovensku z nich má takmer 220 hniezdiacich vtáčích druhov.

Púť sťahovavých vtákov je nebezpečná. Nie všetky sa k nám vrátia.

Okrem prekonania obrovských prekážok ako je púšť Sahara alebo veľké vzdialenosti ich ohrozuje aj strata vhodných miest na odpočinok a kŕmenie počas náročnej migrácie. Aj na európskych hniezdiskách sa situácia pre mnohé druhy zhoršuje. Žiaľ, až na niekoľko výnimiek, početnosť väčšiny druhov operencov dlhodobo klesá. Vtáky totiž veľmi citlivo reagujú na intenzívne hospodárenie v krajine, napríklad na chemizáciu a tým spojený úbytok hmyzu. Veľký problém je aj ničenie mokradí a nadmerná ťažba dreva. Sťahovavé vtáky musia čeliť počas migrácie mnohým nástrahám, ako je ilegálny lov v Európe v oblasti Stredozemia, na Blízkom východe a v Afrike. Každú jar preto s napätím očakávame, či sa k nám do dvora vrátia práve tie naše bociany či lastovičky…

Žiaľ, už vieme, že nie všetky bociany sa k nám vrátia. Približne 25. marca dostala Správa Pieninského národného parku spätné hlásenie o úhyne bociana. Išlo o mladého bociana, ktorý sa vyliahol v meste Stará Ľubovňa (na obrázku označený žltou šípkou). Minulý rok ho pracovníci správy označili ornitologickým krúžkom V 5786. Jeho posledné miesto výskytu bolo v sudánskej provincii Západný Kordofán, od rodičovského hniezda vzdialené 4 243 km.

Obrátiť pozornosť na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú vtáctvo a ich biotopy na celom svete, ako aj pomôcť ich ochrane je hlavným cieľom Medzinárodného dňa vtáctva.

 

Na fotografii žltou šípkou je označené mláďa bociana na hniezde v Starej Ľubovni, ktoré zahynulo v Sudáne. Autor fotografie: V. Kľč.

PRVÉ JARNÉ PRÍLETY SŤAHOVAVÝCH DRUHOV VTÁKOV

Prvé sťahovavé druhy vtákov sa objavujú už v druhej polovici februára. Ide o druhy, ktoré prezimovali v južnejších regiónoch Európy a každoročne sa na naše územie vracajú ako prvé.

Podľa informácií SOS/ Birdlife Slovensko boli tento rok prvé škovránky poľné zaznamenané 16. februára v Národnej  prírodnej rezervácii Parížske močiare (údaj od Jána Gúgha). Prvý cíbik chochlatý bol pozorovaný o týždeň neskôr, 23. februára, v Kravanoch v okrese Poprad (údaj od Denisi Kendrovej Vojtaškovej). Z dravcov bola ako prvá pozorovaná kaňa močiarna 23. februára v obci Koláre, okres Veľký Krtíš (údaj od Armanda Majera). Prvý bocian čierny bol zaznamenaný pri Dobrej Nive už 23. marca (údaj od Zuzany Balážovej) a prvá lastovička bola v tohto roku pozorovaná o štyri dni neskôr v Štúrove v okrese Nové Zámky (údaj od Ladislava Csiffáryho).

Prvý bocian biely bol na Slovensku pozorovaný 4. marca a do 31. marca priletelo celkovo 131 bocianov, 21. marca priletelo najviac bocianov, až 15 kusov na rôzne miesta. (údaje podľa www.bociany.sk). Dňa 8. marca bol videný bocian v Radvani nad Laborcom v okrese Medzilaborce (údaj od Jána Makara).

K oslave medzinárodného dňa vtáctva sa môže pridať každý z nás. Napríklad aj tým, že zavesí do záhrady vtáčiu búdku, zasadí vo svojej záhrade strom, alebo zabráni vypaľovaniu trávy.

Zdroj: web ŠOP SR

www.vtaky.sk

http://vtaky.sk/jarne-prilety

http://www.bociany.sk/nestcards/firstarrival

Sponzori prenosu