NP Slovenský kras

Envirovýchova – Nebojme sa šeliem

ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras v Brzotíne uskutočnila dňa 20. 11. 2018 dve besedy na tému ” Nebojme sa šeliem” pre žiakov 3. a 4. ročníka Základnej školy Grundschule v Medzeve. Žiaci spoznali šelmy žijúce v Slovenskom krase a dozvedeli sa veľa nových zaujímavostí z ich života. Naučili sa aké stopy zanechávajú, prečo je potrebné ich chrániť a kedy sú nebezpečné. Oboznámili sa so spôsobom a výsledkami monitoringu veľkých šeliem v rámci projektu OP KŽP – Veľké šelmy 2.  Na záver si získané vedomosti preverili vypracovaním pracovného listu s názvom Šelmy.

Sponzori prenosu