NP Slovenský kras

Fotosúťaž a beseda – Svetový deň mokradí

2. februára si každý rok pripomíname ako Svetový deň mokradí. Je spomienkou na podpísanie Dohovoru o mokradiach v roku 1971 v iránskom meste Ramsar. Je to medzivládna dohoda, ktorá poskytuje rámec pre národné aktivity a medzinárodnú spoluprácu v ochrane a múdrom využívaní mokradí a ich zdrojov. Členské krajiny dohovoru pochádzajú zo všetkých geografických regiónov sveta. Slovensko pristúpilo k Ramsarskému dohovoru 2. júla 1990.

Tohtoročnou hlavnou témou Svetového dňa mokradí je NIE SME BEZMOCNÍ VOČI ZMENE KLÍMY. Téma má poukázať na dôležité a nenahraditeľné funkcie mokradí, ktoré nám pomáhajú čeliť dopadom zmeny klímy, pripraviť sa na ne a tlmiť ich dôsledky. Preto je na nás, aby sme zastavili vysušovanie mokradí.

Správa NP a BR Slovenský kras ponúka možnosť realizovať besedy na Základných školách a Gymnáziách v jej územnej pôsobnosti na tému Mokrade počas celého mesiaca február 2019.

V prípade záujmu o besedu píšte na: andrea.balazova.sk@sopsr.sk prípadne volajte na mob.: +421 903 298 237.

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí 2019 Štátna ochrana prírody SR  pripravila pre širokú verejnosť od 2. februára do 22. februára 2019 fotografickú súťaž: POTULKY (S) MOKRAĎOU

Cvakni zimnú mokraď a odostri život zamrznutej mokrade

Výhercu súťaže čaká hodnotná cena!

  Pravidlá a podmienky súťaže.

 

 

Sponzori prenosu