NP Slovenský kras

Hlasujte za víťazný plagát Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR vyhlasuje hlasovanie o víťazný plagát – Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt.

Dlhoročným koordinátorom celoslovenského ekovýchovného programu Bocian je Prírodovedné oddelenie Východoslovenského múzea v Košiciach v spolupráci so ŠOP SR,  ZO SZOPK Bocian a SOS/BirdLife Slovensko.

Jedným z cieľov programu je aj zdokonaliť ekologické poznatky žiakov cez poznávanie života bociana a získať údaje o stave populácie bociana bieleho. Úlohou žiakov je vypracovať za pomoci metodického materiálu s názvom „ Žiadosť bociana bieleho o dočasný pobyt v obci“ plagát s rovnakým názvom, ktorý má obsahovať 12 vypracovaných úloh, napr.: výkaz o pobyte, bocianí preukaz, bocianí rozvrh dňa, ochranársky čin a iné.

 

Celoslovenské on-line hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom hlasovacieho formulára od 6. novembra do 30. novembra 2018 na web stránke Národného parku Malá Fatra.

  • Plagát, ktorý získa najviac hlasov verejnosti, bude vyhlásený za víťazný plagát.
  • Kolektív žiakov víťazného plagátu bude odmenení terénnym programom, alebo sprievodom (po dohode s pracovníkom príslušnej správy chráneného územia, pod ktorú škola spadá), drobnými vecnými cenami a diplomom.
  • Doprava na terénny program alebo exkurziu bude na náklady školy.

PREHĽAD ZAPOJENÝCH ŠKÔL – ŽIADOSŤ BOCIANA BIELEHO O PRECHODNÝ POBYT

  1. ZŠ v VJM Buzica, obec Buzica, pani učiteľky Mgr. Judita Porubská a Mgr. Eva Kmecková, žiaci 3. ročníka
  2. ZŠ Drienovec, Košice okolie, p. učiteľka Mgr. Katarína Bernáthová, žiaci 7. A
  3. ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice okolie, p. vychovávateľka a triedna učiteľka Marcela Fehérová, žiaci ŠKD 3. ročník
  4. ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín, p. učiteľka Mgr. Zuzana Synáková, PhD., 14 žiaci biologického krúžku
  5. ZŠ Lipová, Rajec, p. učiteľka Ing. Martina Fraštiová, 7 žiaci z krúžku mladých prírodovedcov

 

Dajte hlas tomu, ktorý sa vám páči najviac…. Hlasovanie

Sponzori prenosu