NP Slovenský kras

Kvíz – biosférické rezervácie Slovenska

Počas celého septembra sme sa pri príležitosti 50. výročia vzniku programu UNESCO Človek a biosféra venovali téme biosférické rezervácie Slovenska, kedy sme vám formou krátkych článkov a videí na facebook-u prezentovali krásy týchto výnimočných oblastí.

Ako záverečnú bodku za týmto spoznávacím seriálom si Štátna ochrana prírody SR pre vás pripravila vedomostný kvíz pod názvom

Biosférické rezervácie Slovenska

Hlavným cieľom vedomostného kvízu je poznanie biosférických rezervácií ako medzinárodne uznávaných modelových území na Slovensku, ktoré slúžia ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím. Významnú úlohu tu zohrávajú miestni obyvatelia, ale zároveň poznatky z takého územia sú potrebné pre celú spoločnosť.

Ako sa do kvízu zapojiť?

Klikajte a odpovedajte. Otestujte si svoje znalosti o biosférických rezerváciách Slovenska.
V kvíze uvedenom nižšie odpoviete na desať vedomostných otázok a označíte vždy odpoveď, ktorú považujete za správnu.
Za všetky správne odpovede, môžete získať spolu až 13 bodov.
Po vyplnení a odoslaní celého kvízu sa vám zobrazí vyhodnotenie kvízu.
Správne odpovede a skóre dosiahnutých bodov vám bude zaslané do zadanej e-mailovej schránky.

Súťažný kvíz môžete vypĺňať od 2. októbra do 10. októbra 2021. Pre troch z vás čakajú hodnotné ceny.

Pravidlá súťaže:

Vyhodnotenie:

Z účastníkov, ktorí budú mať maximálny počet – 13 bodov, sa vylosujú traja výhercovia, prípadne vyhrajú traja účastníci s najväčším počtom bodov.

Výhercovia od ŠOP SR dostanú:

  1. miesto: fľaša, kvarteto, pexeso, zápisník, pero
  2. miesto: hrnček, kvarteto, pexeso, zápisník, pero
  3. miesto: čelovka, kvarteto, pexeso, zápisník, pero


Víťazi budú vylosovaní a vyhlásení 11. októbra 2021  na  facebookovej stránke a oficiálnom webe ŠOP SR

Prajeme vám úspešné kvízovanie a tešíme sa na vaše odpovede.

Kliknite na obrázok a spustí sa kvíz

Zdroj: ŠOP SR

Sponzori prenosu