NP Slovenský kras

MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA OCHRANY PRÍRODY KRASOVÝCH OBLASTÍ

Počas uplynulého týždňa sa naši kolegovia zúčastnili medzinárodného podujatia, ktoré sa konalo v Chránenej krajinnej oblasti Moravský kras.

Témou 31. ročníka školy krasu boli invázne rastliny🌿 a ochrana krasových vôd 💦v oblastiach Natura 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣. Zástupcovia z jednotlivých krajín predniesli veľmi zaujímavé a podnetné prednášky zamerané na monitoring a likvidáciu inváznych organizmov v jednotlivých krajinách a ochranu krasových vôd pred znečistením vrátane mikropolutantov. Seminár doplnila terénna exkurzia🥾🥾 a záujemcovia si tiež prezreli expozíciu Domu prírody Moravského krasu🏡.

Sponzori prenosu