NP Slovenský kras

Medzinárodný deň biodiverzity 2020

Rok 2020 bude pre biodiverzitu kľúčový

Napriek prepuknutiu vírusového ochorenia, sa odborníci zhodujú, že tento rok bude pre biodiverzitu kľúčovým. Európska komisia tento mesiac oznámila novú stratégiu v oblasti biodiverzity. Záväzok je v rámci Európskej zelenej dohody, viesť svet k udržateľnejšiemu životnému štýlu. Rokovania o nových globálnych cieľoch do roku 2030 sú v plnom prúde. Zmluvné štáty „Dohovoru o biologickej diverzite“, ku ktorým patrí aj Slovensko, by sa mali stretnúť začiatkom roka 2021. Budú prijímať nové ciele pre rámcovú zmluvu. Zároveň by mal byť rok 2020 aj pre nás rokom sebareflexie a prehodnotenia nášho vzťahu či správania k prírode.

Vypuknutie vírusu COVID-19 zastavil bežný život po celom svete. Pandémia nám však tiež ukazuje, aké dôležité sú prírodné ekosystémy pre ľudské zdravie. Renomovaný expert na ekológiu, Henrique Miguel Pereira z nemeckého centra pre výskum biodiverzity zdôrazňuje, že tohtoročným mottom Medzinárodného dňa biodiverzity je myšlienka – „Naše riešenia sú v prírode“.

Medzinárodný deň biologickej diverzity (International Day for Biological Diversity) vyhlásila OSN v decembri 2000 na Valnom zhromaždení, ktoré rozhodlo, že pamätným dňom (22. máj) bude deň schválenia definitívneho textu Dohovoru o biologickej biodiverzite v kenskej metropole Nairobi. Biodiverzita má výrazný vplyv na kvalitu života, zabezpečuje ekologické funkcie a zároveň je pre ľudí zdrojom potravy. Štátna ochrana prírody SR a jednotlivé správy národných parkov a chránených krajinných oblastí si každoročne pripomínajú tento významný environmentálny deň prostredníctvom rôznych náučných podujatí priamo v teréne. V posledných mesiacoch sa však aktivity museli presunúť do online sveta.

Lepšia ochrana biodiverzity môže zabrániť ďalším pandémiám

Je všeobecne známe, že z roka na rok ničíme stále viac a viac lesných biotopov a prenikáme aj do miest, ktoré mali ostať v prírode nedotknuté.  Podľa odborníkov sa tak zvyšuje pravdepodobnosť prenosu nových infekčných chorôb, ktoré, ako sa ukazuje v súčasnosti, môžu v globalizovanom svete ľahko viesť k pandémiám. Lepšia ochrana biotopov v najrozmanitejších regiónoch sveta a zvýšené monitorovanie biodiverzity a jej patogénov by tak mohli pomôcť zabrániť ďalším pandémiám. Zároveň nám však koronavírus ukázal aj druhú stranu, a teda, čo sa stane keď sa ľudia stiahnu a poskytnú viac priestoru prírode. Ľudia vo veľkomestách dýchajú čistejší vzduch a v médiách sa objavujú informácií o tom, ako sa divoké zvieratá vracajú na miesta, kde už dlho nezavítali. Toto všetko nám ukazuje predstavu o tom, čo by sme mohli dosiahnuť obnovením našich ekosystémov.

Materiál na stiahnutie

Omaľovánka 

Zdroj:ŠOP SR, autor článku: Anna Weissová, oddelenie komunikácie

Dohovor o biologickej diverzite

Nemecké centrum pre integrovaný výskum biodiverzity

Sponzori prenosu