NP Slovenský kras

Netopiere zblízka!

Správa NP a BR Slovenský kras v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach – kultúrnym zariadením KSK, Správou slovenských jaskýň a Spoločnosťou pre ochranu netopierov zorganizovali dňa 11. septembra 2018 v priestoroch Jasovskej jaskyne Noc netopierov. Bol to už 11. ročník Noci netopierov v Jasovskej jaskyni.
Podujatie sa začínalo zaujímavou prednáškou o netopieroch vo vstupnej hale jaskyne, kde sa účastníci dozvedeli zaujímavosti o živote netopierov, zoznámili sa s problematikou ich výskumu a ochrany.
Po prednáške nasledovala praktická ukážka výskumu netopierov pred starým východom jaskyne. Návštevníci mali možnosť vidieť odchyt netopierov do nárazových sietí. Podarilo sa odchytiť 3 druhy: lietavca sťahovavého, podkovára južného a netopiera brvitého, ktorých si mohli účastníci podujatia nafotiť a pozrieť z bezprostrednej blízkosti.
Veľký záujem o tieto živočíchy potvrdzuje aj vysoký záujem návštevníkov, ktorých prišlo v tomto roku 50.

 

Sponzori prenosu