NP Slovenský kras

Nezabúdajme na to, čo nám príroda dáva. Vážme si vodu!

Už viac ako dvadsaťpäť rokov si každoročne 22. marca pripomíname dôležitosť vody v našich životoch v rámci Svetového dňa vody, ktorý sa nepretržite oslavuje od roku 1993. Cieľom tohto dňa je tiež zvyšovať povedomie o skutočnosti, že stále 2,2 miliárd ľudí nemá prístup k nezávadnej pitnej vode. Apeluje na prijatie opatrení na riešenie globálneho problému s vodnou krízou a dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja v súlade s Agendou 2030 Organizácie spojených národov (OSN) v rámci cieľa 6: voda a hygiena.

Zameranie Svetového dňa vody 2021

UN-Water koordinačný mechanizmus OSN pre vodu a sanitáciu každoročne stanovuje tému Svetového dňa vody. Tohtoročná téma, Vážme si vodu, sa snaží apelovať na ľudí, aby sa zamysleli a odpovedali si na otázku: „Čo pre mňa znamená voda?“ Voda má pre rôznych ľudí v rôznych prostrediach rôzny význam. Pre každého voda znamená niečo iné.

Napríklad v každodennom živote v domácnostiach, školách a na pracoviskách môže voda znamenať zdravie, hygienu, dôstojnosť a príležitosť. V kultúrnych, náboženských a duchovných kruhoch môže voda znamenať spojenie so stvorením alebo s komunitou. A v prírodnom prostredí môže voda znamenať pokoj, harmóniu a ochranu.

Hodnota vody je oveľa vyššia ako jej cena

Voda má obrovskú a komplexnú hodnotu pre naše domácnosti, potraviny, kultúru, zdravie, vzdelanie, ekonomiku a integritu nášho prírodného prostredia. Ak prehliadneme ktorúkoľvek z týchto hodnôt, riskujeme nesprávne riadenie tohto konečného a nenahraditeľného zdroja. Podľa cieľa 6 Agendy 2030 Organizácie spojených národov (OSN) je potrebné zabezpečiť vodu a hygienu pre všetkých. Bez komplexného pochopenia skutočnej viacrozmernej hodnoty vody nebudeme schopní zabezpečiť tento kritický zdroj v prospech všetkých. Voda je nenahraditeľnou základnou ľudskou potrebou, a preto by sme si ju mali vážiť a efektívne chrániť pre všetkých.

                                            
Digitálna kampaň  #Water2me

V rámci tohtoročného Svetového dňa vody sa uskutočňuje digitálna kampaň Vážme si vodu #Water2me, ktorú koordinujú významné svetové inštitúcie zaoberajúce sa ochranou zdravia ľudí, životného prostredia či ľudskoprávne organizácie. Digitálna kampaň, ktorá sa bude konať až do konca decembra na webe worldwaterday.org a na sociálnych sieťach si kladie za cieľ vyvolať diskusiu – zhromaždiť čo najviac názorov a komentárov ľudí z celého sveta o vode a jej význame pre nich. Zámerom je pochopiť, ako si ľudia vážia vodu, či už je to ekonomicky, sociálne, kultúrne alebo inými spôsobmi a akú úlohu hrá v ich životoch, aká dôležitá je pre nich a aké sú ich nádeje a obavy v súvislosti so základnými ľudskými právami.

Súhrn správ a komentárov od ľudí sa zhromaždí a použije do správy o význame vody. Hlasy ľudí sa potom predstavia rozhodovacím orgánom na rôznych  podujatiach v roku 2021, ktoré poskytnú bezprecedentný pohľad verejnej mienky a vyvolajú tak tlak na politiku v oblasti vody a sanitácie.

Čo pre teba znamená voda? Vyjadri svoj názor.

Do digitálnej kampane # Water2me sa môže zapojiť úplne každý, stačí navštíviť stránku Svetového dňa vody, záložku „Act“ a môžete si pozrieť diskusiu na živo a prispieť do nej. Označte svoj príspevok tagom #Water2me a pomôžte tak vytvárať kampaň 2021 #WorldWaterDay! Svoje názory na tému, Čo pre teba znamená voda, môžete posielať aj e-mailom, do predmetu treba uviesť: Svetový deň vody 2021: #Water2me a poslať na adresu unwater@un.org.

Pridaj sa aj ty. Každý má čo povedať o našom najcennejšom zdroji.

Päť krokov ku zmene, začnime od seba

Každý môže urobiť niečo, aby pomohol zachrániť planétu Zem. Jednoduchým krokom, ktorý môže urobiť každý okamžite, je neplytvať vodou. Nedostatok vody už postihuje štyroch z desiatich ľudí.

  • Sprchujte sa len päť minút – Až 80 % odpadovej vody sa nespracováva, takže kratšie sprchy sú skvelým spôsobom, ako ušetriť tento vzácny zdroj.
  • Jedzte viac jedla zloženého z rastlín – Zmeny v stravovaní, ktoré obsahujú viac rastlinných potravín a udržateľné potraviny pochádzajúce zo zvierat, by mohli znížiť emisie skleníkových plynov až o 8,0 gigaton ročne oxidu uhličitého.
  • Nevyhadzujte ešte jedlé potraviny a jedlo – Odhaduje sa, že 1/3 všetkých potravín vyrobených na celom svete sa vyhodí. Zníženie plytvania potravinami znižuje dopyt poľnohospodárstva po vode, ktoré je jedným z najväčších jej spotrebiteľov.
  • Vypnite všetky technológie zo spánkového režimu – V súčasnosti je 90 % výroby energie náročné na vodu. Vypnutím našich zariadení, keď ich nepoužívame, sa spotrebuje menej energie a tým sa šetria zdroje.
  • Nakupujte s rozumom, udržateľne – Napríklad na výrobu jedného páru riflí sa spotrebuje až 10 000 litrov vody, ktoré by sa dali využiť na pitie pre jedného človeka na 10 rokov. Získavanie nášho tovaru zo zodpovedných zdrojov môže mať veľký vplyv na spotrebu vody a iných základných zdrojov. 

Zdroj: ŠOP SR

Oficiálny web Svetového dňa vody

Sponzori prenosu