NP Slovenský kras

Ochrana obojživelníkov pri jarnej migrácii

žaba

Pracovníci Správy národného parku Slovenský kras v Brzotíne už niekoľko rokov inštalujú počas jarnej migrácie obojživelníkov zábrany na kolíznom úseku cesty I. triedy I/67 medzi Vlachovom a Dobšinou. Skokan hnedý (Rana temporaria) kladie vajíčka do jazera na druhej strane cesty, ktorá pre ne predstavuje neprekonateľnú bariéru. Preto, aby neskončili pod kolesami áut, sa pod cestou zozbierajú a prenesú na druhú stranu do jazierka, ktoré využívajú ako liahnisko. S inštaláciou zábran sa začalo už 15. marca, kedy sa objavili aj prvé jedince.
Chladné počasie a snehová pokrývka oproti minulým rokom výrazne spomalilo rozmŕzanie pôdy a ťah žiab sa tak výrazne oneskoril. Predpokladáme, že ťah obojživelníkov bude kulminovať v období Veľkonočných sviatkov, kedy sa očakáva daždivé počasie.
Minulý rok bolo celkom prenesených 4637 skokanov hnedých. Spoločenská hodnota jedného skokana hnedého je 140 €.

V roku 2018 bolo prenesených 3735 skokanov hnedých.
skokan hnedý          

Sponzori prenosu