Kolektív Správy Národného parku Slovenský kras Vám praje nový rok 2021 plný zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti.