NP Slovenský kras

Ponuka ekovýchovných programov v školskom roku 2019/2020

ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras pripravila na školský rok 2019/2020 novú ponuku ekovýchovných programov, prednášok, besied a exkurzií:

  • Objednávanie výukových programov sa uskutočňuje telefonicky (058/7326815, mob.: 0903 298 237) alebo mailom (andrea.balazova.sk@sopsr.sk) – minimálne 2 týždne vopred
  • Výukové programy nie sú spoplatnené a realizujeme ich  pre školy v územnej pôsobnosti  Správy NP a BR Slovenský kras (okres Rožňava a časť okresu Košice – okolie).
  • V mesiacoch september a október je po predchádzajúcej dohode možné absolvovať exkurziu na Ornitologický stacionár v Drienovci, kde prebieha výskum a monitoring vtáctva počas jesennej  migrácie. Dopravu zabezpečuje a hradí škola.

Na stretnutie s Vami sa teší MVDr. Andrea Balážová – pracovníčka pre environmentálnu výchovu.

Sponzori prenosu