NP Slovenský kras

Poznáte najväčšieho hlodavca Európy? Otestujte sa v našom KVÍZE

Najväčší hlodavec Európy je  bobor vodný. Má zavalité telo s krátkymi nohami. Môže vážiť 15 – 30 kg a je dlhý 75 – 100 cm.  Veľmi výrazný je jeho sploštený, široký a  holý chvost. Využíva ho ako kormidlo a jeho úderom o vodnú hladinu upozorňuje ostatné bobry na hroziace  nebezpečenstvo.  Žije  pri stojatých a tečúcich vodách v nížinách a podhorských oblastiach.  Vodu musí mať dostatočne hlbokú, aby v lete nevysychala a v zime nepremŕzala až na dno. Pod vodou vydrží až 20 minút. Je aktívny aj v zime, najmä večer a v noci. Žije v kolónii, je silne teritoriálny a rodinne založený. Bobrie páry zostávajú spolu po celý život. Živí sa výlučne rastlinnou potravou, ktorú si uchováva aj na zimu. Sú to rôzne rastliny, trsť alebo aj  výhonky lekna a ak sú v blízkosti polia, nepohrdne ani poľnohospodárskymi plodinami. Bobor je šikovný staviteľ. Z konárov si stavia hrádzu, ktorou prehradí tečúcu vodu. Z vetiev a hliny si stavia tzv. bobrie hrady so suchými komorami, ktoré prečnievajú nad hla­dinu vody niekedy až do výšky 1,5 metra. Ako stavebný materiál používa stromy pri brehu, ktorým ohrýza kmene do kužeľa, a tak dokáže zoťať aj veľké stromy do hrúbky 50 cm.

Bobria kožušinka patrí k tým najhustejším, čo možno tiež prispelo k tomu, že na Slovensku v minulosti takmer vymizol. Dnes sa už jeho stavy zvyšujú. Na Slovensku je chránený, je druhom európskeho významu, na ochranu ktorého sa vyhlasujú chránené územia. Jeho stanovená spoločenská hodnota je 2000 €.

Bobor má v našej prírode tak ako každý iný živočích svoju nezastupiteľnú úlohu. Svojou stavebnou činnosťou zadržiava vodu v krajine a zvyšuje druhovú pestrosť mokradí a brehov vodných plôch. Mŕtva drevná hmota zhryzených stromov je potravná základňa pre množstvo druhov hmyzu, hub a machov. Bobria zdrž vytvára vodné plochy vhodné pre neresenie rýb, vývoj lariev vodného hmyzu, pre rozmnožovanie obojživelníkov a vodných vtákov. Svojou činnosťou robí krajinu pestrejšou a atraktívnejšou aj pre iné druhy živočíchov a rastlín.

Otestujte sa v našom KVÍZE

Sponzori prenosu