NP Slovenský kras

Prírodovedná súťaž “Za krásami Slovenského krasu”

Hlavnou témou prírodovednej súťaže “Za krásami Slovenského krasu” je príroda Národného parku Slovenský kras a jej jednotlivé zložky. Účastníci na piatich stanovištiach odpovedajú najprv na otázky z okruhu tém: flóra, fauna, NATURA 2000, neživá príroda, Národný park Slovenský kras a následne v poznávacej časti určujú rastliny, zvieratá, stopy zvierat, stromy, horniny a nerasty. Súťaže sa môžu zúčastniť štvorčlenné družstvá  žiakov II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií z okresu Rožňava.

Tohtoročný 19. ročník súťaže sa konal na Náučnom chodníku Krasové javy Hôrky pri penzióne Skalná ruža v Gemerskej Hôrke, vo štvrtok,  15. 6. 2023 . Spoluorganizátorom súťaže je Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja. Práve vďaka knižnici bola tohtoročná súťaž podporená finančne aj z Fondu na podporu umenia v rámci projektu Krásny Gemer.

Prihlásilo sa rekordných 10 družstiev. Tak ako po iné roky, aj teraz žiakov najviac potrápilo určovanie hornín a minerálov.   Žiačky zo ZŠ Krásnohorské Podhradie, ktoré získali 1. miesto s výsledkom 54 bodov z celkových možných 65, boli výnimkou, keďže správne určili 4  z piatich.  Získali už druhý krát v poradí putovný kameň, diplom a plecniaky s knižkou a zošitom.  Len o dva body menej, čiže 52b a tým 2. miesto získali žiaci Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave. Získali diplom, čelovku, knižku a zošit. Na 3. mieste sa umiestnili žiaci ZŠ Pionierov 1 v Rožňave s počtom bodov 50,5. Získali diplom, termosku, knižku a zošit. Ostatný účastníci dostali Pamätný list a zápisník.

Veľké ďakujem patrí pani Zuzane Tömölovej – majiteľke Penziónu Skalná ruža  za zabezpečenie priestorov a príjemného zázemia počas súťaže.

Budúci rok chystáme jubilejný 20. ročník, preto veríme, že bude o súťaž rovnako veľký záujem ako tento rok.  Ďakujeme všetkým účastníkom súťaže ako aj pani učiteľkám, ktoré skvelo pripravili žiakov na súťaž. Stretneme sa opäť o rok v júni.

Sponzori prenosu