NP Slovenský kras

Štartujeme 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian

V súčasnosti máme na Slovensku veľmi teplé, jarné počasie a spolu s týmto teplým prúdením už je v plnom prúde rozbehnutá aj vtáčia migrácia. Hranice Slovenska už prekročili aj prvé bociany. Podľa údaju z SOS/BirdLife Slovensko bol bocian pozorovaný už 9. februára v Poprade.

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej nadácie štartuje v roku 2021 už jubilejný 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian. Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku. Na programe spolupracujeme s organizáciou SOS/BirdLife Slovensko.

Prečo práve bocian?

Bocian biely je vďaka svojmu nápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu. Deti a mládež sa naučia základy práce vedca – ornitológa, spoznajú etológiu bociana a v neposlednom rade si takto budujú vzťah k prírode.

Komu je určený program Bocian?

Program je určený najmä pre žiakov základných škôl, zapojiť sa môžu aj študenti stredných škôl, prípadne verejnosť.

V TOMTO ROKU SA PROGRAM REALIZUJE V ŠTYROCH KATEGÓRIÁCH:

  • Pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho (do 30.9.2021)
  • Vedomostný kvíz o bocianovi (od 1.4. – Svetový deň vtáctva do 8.5.2021 – Svetový deň sťahovavého vtáctva)
  • Ochranársky čin pre bociana (od 22.4. – Svetový deň Zeme do 5.6.2021 – Svetový deň životného prostredia)
  • Kreatívne aktivity – BOCIANÍ KLUB (priebežne do 30.6. 2021)

Účastníci programu sa môžu zapojiť do ktorejkoľvek jednej ľubovoľnej kategórie, prípadne aj do viacerých naraz.

POZOROVANIE VYBRANÉHO HNIEZDA BOCIANA BIELEHO – HLAVNÁ AKTIVITA PROGRAMU

KTO? Deti, žiaci sa môžu zapojiť prostredníctvom svojich učiteľov, ale aj individuálne. Pozorovateľom môže byť jeden žiak, ale aj kolektív žiakov. Kolektív žiakov zašle za jedno hniezdo len jednu spoločnú hniezdnu kartu. V poznámke sa však uvedie menovitý zoznam pozorovateľov (žiakov).

AKO? Hniezdo je možné pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Deti a mládež pozorujú priebeh hniezdenia bociana bieleho vo svojom blízkom okolí, pričom si značia významné udalosti na hniezde do ročnej evidenčnej karty hniezda, tzv. hniezdnej karty.

Do hniezdnej karty [pozri pdf] stručne podchytia len najzaujímavejšie postrehy z pozorovania diania na hniezde (prílet, párenie, znáška, liahnutie mláďat, kŕmenie a podobne). Môžu si ľubovoľne viesť aj podrobnejšie denné záznamy  [pozri príklad J. Chytilová 2020 pdf]. Pred zapojením sa do sčítania hniezd a mláďat bociana bieleho na Slovensku využite Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych [pozri pdf], kde nájdete odporúčania a metodické rady k pozorovaniu bocianov.

DOKEDY? Vyplnené hniezdne karty zašlite elektronicky do 30. septembra 2021 svojim regionálnym koordinátorom, ktorých kontaktné údaje nájdete na konci. Program trvá od jari až do jesene, aby bol podchytený celý priebeh hniezdenia, vrátane vyletenia mláďat a odletu bocianov na zimoviská.

ČO? Súčasťou vašej elektronickej zásielky môžu byť okrem hniezdnej karty aj podrobnejšie denné záznamy jednotlivých pozorovaní či pozorovateľov. Ku hniezdnej karte môžete taktiež priložiť fotky, alebo videá.

VYHODNOTENIE 

Vami zaslané informácie v hniezdnej karte budú vyhodnotené garantom programu RNDr. Miroslavom Fulínom CSc. a zverejnené v kolónke Ekovýchovný program Bocian a vo výročnom Informačnom spravodajovi na stránke  www.bociany.sk.

Zo zúčastnených jednotlivcov v tejto kategórii vyžrebujeme a oceníme v októbri 2021 troch, ktorí získajú od ŠOP SR vecné ceny:

  1. cena – turistický ruksak značky Mamut – 22 l
  2. cena – športové hodinky SMART WATCH
  3. cena – kniha Putovanie prírodou

Okrem uvedených, každé miesto získa:

  • EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami
  • balíček propagačných materiálov ŠOP SR (vedomostné pexeso a kvarteto Národné parky, zápisník ŠOP SR, ceruzka)
  • propagačné materiály SOS/Birdlife (časopis Vtáky a pod.)

Každý účastník získa diplom a drobné propagačné predmety ŠOP SR a SOS/Birdlife.

Podrobný popis ďalších kategórii a podmienky ich účasti ako vedomostný kvíz o bocianovi, ochranársky čin pre bociana a Bocianí klub – kreatívne aktivity budeme postupne zverejňovať. Sledujte novinky  TU

 Adresár organizačných jednotiek ŠOP SR zapojených do programu Bocian – regionálni koordinátori programu

ŠOP SR v Banskej Bystrici  – Ingrid Moravčíková Károlyová, ingrid.moravcikova@sopsr.sk

NP Slovenský kras – Andrea Balážová, andrea.balazova.sk@sopsr.sk

PIENAP –  Margaréta Malatinová, margareta.malatinova@sopsr.sk

NAPANT –  Jana Kološtová, jana.kolostova@sopsr.sk

NP Poloniny – Iveta Buralová, iveta.buralova@sopsr.sk

CHKO Cerová vrchovina – Veronika Rizova, veronika.rizova@sopsr.sk

CHKO Poľana – Anna Gondová, anna.gondova@sopsr.sk

RCOP Prešov – Marta Hrešová, marta.hresova@sopsr.sk

V prípade, že neviete, kam máte svoje pozorovania zasielať, obráťte sa na koordinátora Ekovýchovného programu Bocian za ŠOP SR – Školu ochrany prírody vo Varíne – skopvarin@sopsr.sk (kontaktné osoby Gabriela Kalašová, Miriam Balciarová)

Účasťou v programe súhlasíte so spracovaním osobných údajov. [pozri pdf]

Tešíme sa na Vaše pozorovania a prajeme veľa zážitkov s bocianmi.

Zdroj: ŠOP SR

Spracovali: Miriam Balciarová, Gabriela Kalašová, ŠOP SR, oddelenie Školy ochrany prírody Varín

Úvod

http://www.vtaky.sk/springarrivals

Sponzori prenosu