NP Slovenský kras

Poznáte toto zvieratko?

syseľ pasienkový

Je to syseľ pasienkový. Má dĺžku tela 20-22 cm a hmotnosť od 145 – 540 g. Vyznačuje sa štíhlym telom na nízkych nohách. Má žltohnedú až hrdzavohnedú srsť s nejasnými svetlými škvrnami a pomerne malé ušnice. Je to denný hlodavec žijúci v kolóniách, ktoré na našom území majú zväčša niekoľko desiatok až stoviek jedincov. Pod zemou buduje systém chodieb, ktoré využíva ako úkryt, sklad potravy, výchovu mláďat či zimný spánok. Zimný spánok dospelých jedincoch trvá od augusta (mláďat začína asi o mesiac neskôr) do marca až aprí­la. Sysle sa pária v nasledujúcich dňoch po prebudení zo zimného spánku, gravidita trvá približ­ne 28 dní a samice rodia raz do roka od apríla do júna 1 – 11 holých a slepých mláďat.

Vo voľnej prírode sa dožíva okolo 15 mesiacov, maximálne 5 rokov. V zajatí je to 9 rokov. Živí sa predovšetkým zelenými časťami rastlín, ich semenami a obilím. Malú časť potravy tvorí živočíšna zložka, predovšetkým hmyz a jeho larválne štádiá.  Na území Slovenska je chránený. Medzi jeho príbuzných patria veverica stromová a svišť vrchovský tatranský, s ktorým si ho často mýlia.

Dnes vzácny syseľ patril v minulosti medzi bežné živočíchy a bol významnou zložkou potravy dravcov, napríklad sokola rároha, orla kráľovského či orla krikľavého. Tie patria medzi cieľové druhy projektu LIFE Energia, vďaka ktorému sa podarilo zvýšiť v rámci aktivity C5 – Obnova kolónií sysľa pasienkového jeho početnosť v Slovenskom krase. Lokality  v blízkosti výskytu sysľov boli očistené od krovín a stromov, aby mohli sysle z pôvodných kolónií obsadiť aj nové plochy. Následne sa sysloviská  pravidelne kosia alebo sú spásané.  Tiež sa na lokalitách vykonáva pravidelný monitoring – sledovanie a zaznamenávanie ich početnosti. Vďaka monitoringu vieme, že sa populácia sysľov v Slovenskom krase udržuje na priaznivej úrovni.

Vo fotogalérii môžete vidieť aké sú sysle milé zvieratká, ako im pomáhame čistením lokalít, ale aj to, kvôli komu sa musia mať na pozore.

     

    

  

 

 

Sponzori prenosu