NP Slovenský kras

Vyhodnotenie Ekovýchovného programu Bocian

Na jar tohto roku v čase obmedzení súvisiacich s koronavírusom bola vyslaná smerom k mládeži a verejnosti výzva na pozorovanie bocianích hniezd po celom Slovensku. Zámerom bolo popri dištančnej forme vyučovania umožniť žiakom, či rodinám aj tvorivú samostatnú činnosť pozorovaním blízkeho hniezda priamo v prírode.

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej nadácie realizovala v roku 2021 už jubilejný 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian. Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku. Na programe sme spolupracovali aj s organizáciou SOS/BirdLife Slovensko. Program bol určený najmä pre žiakov základných škôl, zapojiť sa mohli aj študenti stredných škôl, prípadne verejnosť.

Hlavnou aktivitou bolo pozorovať blízke hniezdo bocianov bielych, poznačiť si tie najzaujímavejšie pozorovania a dôležité udalosti na hniezde ako prílet rodičov, párenie, liahnutie mláďat, opustenie hniezda a pod. a tie následne poznačiť do tzv. hniezdnej karty. Pozorovateľom mohol byť jeden žiak, ale aj kolektív žiakov. Tieto údaje získané od mládeži a verejnosti budú vyhodnotené garantom programu a publikované v Informačnom spravodajovi pracovnej skupiny SZOPK pre výskum a ochranu bocianov za rok 2021 a na stránke Bociany.sk

Dvakrát viac pozorovateľov

Všetkým ochotným pozorovateľom boli k dispozícii metodicky pomôcť a usmerniť odborní pracovníci z vedenia ŠOP SR, zo siedmych národných parkov, dvoch chránených krajinných oblastí a RCOP Prešov. V tomto roku sa do Ekovýchovného programu BOCIAN z celého Slovenska zapojilo dvakrát viac pozorovateľov ako minulý rok, čo nás veľmi teší. Spolu bolo 21 pozorovateľov. Zaujímavosťou tohto ročníka je, že sa do pozorovania bociana zapojili k deťom aj rodičia, či pani z Giraltoviec a mamina na materskej dovolenke z Priechodu.

Možno sa to nezdá, ale práca pozorovateľa bola časovo veľmi náročná, vyžadovala si samostatnosť a trpezlivosť napríklad chodiť pozorovať hniezdo aj cez prázdniny. Pozorovania bocianích hniezd majú pritom pre ochranárov veľkú hodnotu, keďže mládež a verejnosť zmapovali dôležité míľniky v živote bocianov. Samotní pozorovatelia sa takto o živote bocianov naučili oveľa viac ako z učebníc biológie a v neposlednom rade mali v dobe pretrvávajúcej pandémie príležitosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas na čerstvom vzduchu.

Úspešnými pozorovateľmi hniezda bocianov boli:

žiaci a študenti:

 • Júlia Chytilová z Gymnázia bilingválne v Žiline pozorovala dve hniezda; hniezdo na stĺpe s podložkou v Mojši a hniezdo na elektrickom stĺpe vo Varíne
 • Branislav Dominiak zo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne pozoroval hniezdo na samostatnom stĺpe s podložkou pri vodnom diele v Mojši
 • Emka Mišečková zo ZŠ Beňuš pozorovala hniezdo na komíne v Polomke
 • Ján Výbošťok z 1.ZŠ Kukučína v Detve pozoroval hniezdo na stĺpe s podložkou blízkosti družstva v Dúbravách
 • Diana Andilová zo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci pozorovala hniezdo na stĺpe el. vedenia v lokalite Uderiná, súčasť obce Lovinobaňa
 • Sebastián Mező zo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci pozoroval hniezdo na stĺpe el. vedenia v Boľkovciach
 • kolektív žiačok – Sofia Galbavá, Kristína Beňová, Nikola Telekyová, Lucia Facunová, Katarína a Šarlota Bombicové a Nela Gomolová zo ZŠ s MŠ Benice pozorovali hniezdo na stĺpe s podložkou pri obecnom úrade v Príbovciach
 • Lucia Husáriková, Martin Kasák, Karin Mičkyová, Vivien Peštová a Bibiana Chovanová zo ZŠ Turie pozorovali hniezdo na samostatnom stĺpe s podložkou v Turí
 • Rastislav Tomáško zo ZŠ a MŠ Harichovce pozoroval hniezdo na samostatnom stĺpe pri obecnom úrade v Lieskovanoch

verejnosť:                           

 • pani Martina Talianová z Giraltoviec pozorovala hniezdo na komíne na bývalých kožiarskych závodoch v obci
 • pani Marta Vrábová z obci Priechod pozorovala hniezdo na stĺpe s podložkou pri kostole

Všetky hniezdne karty si môžete pozrieť na konci článku.

VYHODNOTENIE

Zo zapojených dvadsaťjeden pozorovateľov, či už to boli deti, mládež, či verejnosť sme vyžrebovali troch účastníkov, ktorý boli odmenení hodnotnými cenami.

A keďže je to program o bocianoch, tak nám pri žrebovaní pomohol bocian Karol. Priebeh žrebovania si môžete pozrieť vo videu.

 1. cenu –  turistický ruksak značky Mamut (22l) získava Emka Mišečková
 2. cenu –  športové hodinky SMART WATCH získava Bibiana Chovanová 
 3. cenu –  kniha „Putovanie prírodou“ získava Katarína Bombicová

a špeciálnu cenu od SOS/Birdlife – tričko, minikľúč vtáky Slovenska, CD kurz vtáčieho spevu a odznak získava Nela Gomolová

Okrem uvedených, každé miesto získa:

 • EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami
 • balíček propagačných materiálov ŠOP SR (vedomostné pexeso a kvarteto Národné parky, zápisník ŠOP SR, ceruzku)
 • propagačné materiály SOS/Birdlife (časopis Vtáky a pod.)

Každý účastník, pozorovateľ získa na pamiatku diplom a drobné propagačné predmety od ŠOP SR, ZO SZOPK Bocian a SOS/Birdlife.

Výhercom blahoželáme a všetkým zapojeným pozorovateľom ďakujeme za zapojenie sa do aktivít a poskytnuté cenné údaje z pozorovania bocianov.

Pedagógom ďakujeme, že vedú a motivujú deti a žiakov k poznávaniu života bocianov bielych na Slovensku. Prajeme veľa úspechov.

Hniezdne karty na stiahnutie nájdete TU na konci článku.

Zdroj: Škola ochrany prírody Varín

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., Správa NP Malá Fatra

Sponzori prenosu