NP Slovenský kras

Vyhodnotenie súťaže Zimná krajina na pohľad

S príchodom chladného počasia je všetko iné. Príroda sa ponorí do bieleho ticha a len studený vietor si píska svoju mrazivú pesničku. Avšak aj v tomto ročnom období má príroda mnoho rozmerov a ukrýva množstvo zimných výjavov a scenérií. Pre zvieratá je zima spojená s nedostatkom potravy, čo však príroda múdro vymyslela a mnohým živočíchom nadelila schopnosť hibernácie (svišťom, netopierom, plchom) či inú formu zimného (nepravého) spánku, ako medveďom, jazvecom….
Týmito úvodnými slovami Štátna ochrana prírody SR dňa 18.10.2021 vyhlasovala grafickú súťaž s názvom Zimná krajina na pohľad(nicu). Súťaž bola realizovaná v spolupráci so Stredoslovenskou galériou a určená pre študentov vo veku 15 – 26 rokov, ktorí navštevujú stredné a vysoké školy, základné umelecké školy či záujmové krúžky.  Do súťaže bolo možné zapojiť sa zaslaním grafického návrhu so zimnou tematikou s cieľom použiť víťazný návrh na vizuál vianočnej pohľadnice Štátnej ochrany prírody SR. Súťaž prebiehala do 21.11.2021. S potešením môžeme zhodnotiť, že počet návrhov prihlásených do súťaže dosiahol rovnú stovku, a tak bolo skutočne náročné vybrať víťaza. Všetky návrhy zaradené do súťaže si môžete pozrieť TU.  Do súťaže sa zapojilo spolu 20 stredných a vysokých škôl a ZUŠ. Vyhodnotenie súťaže prebiehalo prostredníctvom hodnotiacej komisie zloženej z pracovníkov ŠOP SR a Stredoslovenskej galérie. Ocenili sme troch súťažiacich, pričom najlepší súťažný návrh sa stáva motívom pre vianočnú pohľadnicu ŠOP SR. Jednu špeciálnu cenu udelila aj Stredoslovenská  galéria. Cenu Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici (SSG) získava Rachel Horváthová, ktorá navštevuje Školu dizajnu v Bratislave. Komisia SSG ocenila konceptuálny rozmer diela pretavený do vizuálnej formy, nápaditý autorský vstup a viacúrovňový presah zadanej témy.

 

Víťazným návrhom, ktorý sa stane tohtoročným dizajnom pohľadnice ŠOP SR sa po rozhodnutí hodnotiacej komisie stáva návrh s názvom Líška, s ktorým sa do súťaže zapojila Patrícia Sitárová zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu PinkHarmony vo Zvolene. Ocenili sme celkovú atmosféru pohľadnice, kompozíciu krajiny s prírodnými krajinárskymi prvkami, ale aj citlivým prepojením s vplyvom človeka.

 

Na druhom mieste sa umiestnil návrh Zasnežené stromy od Karin Kissovej, ktorá navštevuje Školu dizajnu v Bratislave.

 

Tretie miesto obsadil Timotej Harčár zo svojim dielom Zimná nálada z CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove.

Rozhodli sme sa oceniť aj tú najaktívnejšiu spomedzi všetkých zapojených škôl, ktorej ako poďakovanie zasielame knižné ceny. Najvyšší počet návrhov nám zaslali študenti zo Spojenej školy Nižná, org. zložka: Škola umeleckého priemyslu. Radi by sme sa však touto cestou poďakovali všetkým pedagógom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na účasti v grafickej súťaži.

Výhercom srdečne gratulujeme a posielame vecné a knižné ceny. Všetkým zúčastneným ďakujeme za zapojenie sa do súťaže a zaslanie krásnych návrhov.

Zdroj: ŠOP SR

Spracoval odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR

Sponzori prenosu