NP Slovenský kras

Vylosovali sme výhercov kvízu Senzačný svet bocianov

Približne mesiac si mohla široká verejnosť otestovať svoje vedomosti a zapojiť sa do súťažného kvízu s názvom Senzačný svet Bocianov, ktorý sme spustili na Medzinárodný deň vtáctva. Desať otázok zo života bociana poukázalo na málo známe skutočnosti a odhalilo, čo sme o ňom dodnes ne(vedeli).

Ako dopadol kvíz? 

Máme radosť, že náš kvíz vyplnilo 272 kvízovačov, pričom 22 z nich vyplnilo dotazník dvakrát, čo podľa časovej značky mohlo byť spôsobené dvojitým stačením tlačidla odoslať. Ale niektorí ho vyplnili dvakrát, či viackrát, aby dosiahli vyšší počet bodov. Týchto účastníkov sme museli z losovania vylúčiť, pretože to bolo porušenie pravidiel kvízu. Korektný maximálny počet 35 bodov dosiahlo 61 účastníkov. Najmenej dosiahnutých bodov bolo šesť. Správne i nesprávne odpovede si každý účastník mohol pozrieť hneď po vyplnení kvízu.

Aké znalosti preukázala verejnosť o bocianoch?

Najviac správnych odpovedí mala otázka č.3, v ktorej sme sa pýtali Na ktorom obrázku sa nachádza vajíčko bociana. Správne na ňu odpovedalo až 257 jednotlivcov z 272, ktorí zaškrtli odpoveď 3). Vajíčko bociana je biele a veľkosťou podobné husaciemu.

Druhá otázka s najviac správnymi odpoveďami bola otázka č. 2., v ktorej úlohou bolo z videa zistiť aké rozmery (šírku a výšku) malo hniezdo v obci Jarabina, ktoré kvôli svojej veľkosti, šírka 220 cm a 115 cm výška, sa muselo upraviť a väčšinu materiálu zhodiť dole. Až 255 účastníkov nemalo problém to určiť.

V ďalšej otázke sme sa verejnosť pýtali Prečo bociany do Afriky letia cez pevninu a nie ponad Stredozemné more, kadiaľ by to mali kratšie. Správne na ňu odpovedalo až 213 jednotlivcov z 272, ktorí zaškrtli odpoveď c) lebo nad pevninou vznikajú vzdušné prúdy, ktoré využívajú klietaniu.

Najväčšia rôznorodosť odpovedí sa odzrkadlila v otázke č.6, v rámci ktorej bolo úlohou určiť aký je rozdiel medzi mladým a dospelým bocianom.

Najväčšie ťažkosti s odpoveďami mala verejnosť pri otázke č. 5, kde mali označiť koľko hrabošov dokáže maximálne doniesť na jedno kŕmenie rodič svojim mláďatám. Správne odpovedalo 109 účastníkov a dôvodom nízkeho počtu mohol byť fakt, že toto možno skutočne verejnosť nevedela a len tipovala.

Losovali sme prvé až tretie miesto.

Odborný pracovník Správy NP Malá Fatra, Školy ochrany prírody Varín vylosoval z pomedzi 61 účastníkov prvé až tretie miesto, ktorí dosiahli maximálny počet bodov a korektne len raz sa zapojili.

Tu si môžete pozrieť natočené video z losovania.

  1. cenu – športové hodinky SMART WATCH získava Radovan Štefančík,
  2. cenu – termosku získava Kristína Fülöpová,
  3. cenu – sklenenú fľašu v neoprénovom puzdre získava Štefan Škuta.

Každé miesto získa aj EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami, balíček propagačných materiálov ŠOP SR (ako napr. vedomostné pexeso, kvartetá Národné parky, zápisník ŠOP SR, ceruzka, taška na šnúrku) a propagačné materiály SOS/Birdlife.

Víťazom srdečne blahoželáme a posielame uvedené hodnotné ceny, ktoré dúfame, že potešia a využijete aj pri objavovaní krás prírody.

Srdečne ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa zapojili do kvízu a tešíme sa na ďalšiu podporu pri iných súťažiach.

Tešíme sa na Vaše karty pozorovania hniezda a prajeme veľa zážitkov s bocianmi.

Zdroj: Škola ochrany prírody Varín

Spracovala: Miriam Balciarová

Sponzori prenosu