NP Slovenský kras

XLIII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody 2019 – Silická Jablonica

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ústredný výbor, ZO SZOPK Trebišov

 v spolupráci so ŠOP SR – Správa NP a BR Slovenský kras, Správa CHKO Latorica a Obec Silická Jablonica

 

VÁS POZÝVAJÚ NA

XLIII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody, ktorý sa uskutoční

27. 07. –  02. 08. 2019 v obci Silická Jablonica

                                                          

Cieľ tábora: Prehĺbiť poznatky o prírodných hodnotách územia, zoznámiť  sa s problematikou jeho ochrany, so zámerom navrhnúť riešenia na zveľadenie ochrany fauny a flóry, prehĺbiť spoluprácu medzi  SZOPK, ŠOP SR a úradmi ŽP

Ubytovanie: pod vlastnými stanmi  + v limitovaných súkromných priestoroch
kontakt  +421 911 085 686 (Voralová)

Stravovanie: individuálne z vlastných zásob  + bufet +  možnosť dokúpenia potravín v  obci

Otvorenie tábora: sobota – 27.07.2019 o 18.00 hod.

Účastnícky poplatok -pri prezentácii:
20,- €  dospelá osoba
10,- €  dieťa, študenti, dôchodcovia a registrovaní členovia SZOPK

Prihlášky: voralka@gmail.com

Telefonický kontakt – informácie:

0918 348 064 – starosta obce
0911 085 686 – Kristína Voralová
0911 390 238 – Milan Olekšák
0907 617 113 – Miro Fulín

e-mail: voralka@gmail.com
milan.oleksak@sopsr.sk
miro.fulin@gmail.com

https://www.npslovenskykras.sk/

Organizátori nepoisťujú účastníkov VSTOP–u.
Všetci účastníci sa zúčastňujú podujatia na vlastnú zodpovednosť.

ODBORNÉ SEKCIE:

– krajinárska
– lesnícka, dendrologická
– botanická
– ornitologická
– herpetologická
– entomologická
– mykologická
– chiropterologická
– geologická
– praktická ochrana prírody
– detská

Podujatie podporili:
Notes, a.s. – závod Betliar
SHP Slavošovce, a.s.
ABCOM Košice, s.r.o.
AQUING, Košice , s.r.o.
Východoslovenská energetika Holding v rámci programu innogy Companius
Poľovnícke združenie Krásna Hôrka – Bučina, Krh. Podhradie
Maroš Jandel
Mäsiarstvo Kún – mäso údeniny – Štefan Kún
Združenie gemerských remeselníkov, Krásnohorská Dlhá Lúka

Spolupracujúce organizácie:
Obec Silická Jablonica
Správa NP a BR Slovenský kras
S CHKO Latorica
ZO SZOPK Bocian
Lesy SR OZ Rožňava š.p.

Využite možnosť prezentácie činnosti Vašej ZO na paneloch (foto, diáky a pod.)
Informácie o tomto a predchádzajúcich TOP- och nájdete na stránke: www.vstop.sk

 

Sponzori prenosu