NP Slovenský kras

Zimné prikrmovanie vtáctva

S príchodom zimy prichádza aj obdobie, kedy je v prírode nedostatok potravy. Tú môžu pociťovať najmä vtáky, ktoré u nás zostávajú aj počas zimy a vyskytujú sa aj priamo v intravilánoch miest a obcí. Ide najmä o druhy ako ďateľ veľký, rôzne druhy sýkoriek a stehlíkov, drozdy, brhlík lesný, pinka lesná, červienka obyčajná, sojka škriekavá alebo sovy, hlavne myšiarka […]

Výzva k oslavám Nového roka bez zábavnej pyrotechniky

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyzýva všetkých obyvateľov, návštevníkov či podnikateľské subjekty vyvíjajúce svoje podnikateľské aktivity v chránených územiach či v ich okolí, aby s oslavou nadchádzajúcich novoročných sviatkov nepoužívali zábavnú pyrotechniku. Zároveň tiež odporúčame nevykonávať činnosti, ktorých súčasťou je používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty. V územiach 3. a vyššieho stupňa ochrany je v zmysle zákona o ochrane prírody […]

Kuvik obyčajný v Chovnej stanici pri NP Slovenský kras

Túto malú sovičku, kuvika obyčajného, nešťastnou náhodou zrazilo auto ešte pred Vianocami. Momentálne sa zotavuje v našej chovnej stanici. Má dobrý apetít a jej stav sa zlepšuje. Čoskoro ju vypustíme späť do prírody. Ak sme pozorní, kuviky môžeme vidieť aj v blízkosti našich obydlí, hlavne však pri poľnohospodárskych usadlostiach a stodolách, kde má dostatok potravy aj miesta na hniezdenie. […]

Vianočný pozdrav

Vianočný vinš Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady,buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu, a […]

Pohľad do minulosti – časť 2.

Prinášame vám druhú časť zo série príspevkov s názvom Pohľad do minulosti, v ktorej sa dozviete viac o  Železných rudách v Slovenskom krase a predstavíme ďalšie dve významné lokality baníctva a banskej činnosti z minulosti, Kováčovú a Lúčku. Železné rudy Významné rudné akumulácie sú na rozhraní Slovenského krasu (Horný vrch a Borčianska brázda) a Volovských vrchov (Pipitka), kde […]

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE pre držiteľov exemplára VLKA DRAVÉHO

Zaslanie písomného oznámenia o držbe a spôsobe nadobudnutia exemplára vlka dravého Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v termíne do 31. decembra 2021 V súvislosti so zmenou statusu ochrany vlka dravého (Canis lupus) účinnosťou novej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších […]

Povolenie na let s dronom – aktualizácia

Nová aplikácia pre používateľov dronov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v priebehu roka 2021 začala spolupracovať s Občianskym združením Mám Dron, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia o zodpovednom využívaní vzdušného priestoru ako profesionálnych, tak aj hobby používateľov dronov. Občianske združenie vytvorilo aplikáciu MamDron pre používateľov dronov, ktorá je bezplatná a jej používanie nie je podmienené členstvom v Občianskom združení Mám […]

Poznáte najväčšieho hlodavca Európy? Otestujte sa v našom KVÍZE

Najväčší hlodavec Európy je  bobor vodný. Má zavalité telo s krátkymi nohami. Môže vážiť 15 – 30 kg a je dlhý 75 – 100 cm.  Veľmi výrazný je jeho sploštený, široký a  holý chvost. Využíva ho ako kormidlo a jeho úderom o vodnú hladinu upozorňuje ostatné bobry na hroziace  nebezpečenstvo.  Žije  pri stojatých a tečúcich […]

Webinár – Zo života bocianov v roku 2021

Pri príležitosti vyhodnotenia 20. ročníka Ekovýchovného programu Bocian, ktorý organizuje ŠOP SR, NP Malá Fatra, Škola ŠkOP Varín a Základná organizácia SZOPK Bocian, pripravujeme  webinár  s názvom Zo života bocianov v roku 2021.  Webinár budete môcť sledovať online prostredníctvom  profilu na facebooku  ŠOP SR a to už budúci utorok 07. decembra o 16:00 hod.  S […]

Pohľad do minulosti

Prinášame vám sériu príspevkov s názvom Pohľad do minulosti, ktorou  predstavíme najvýznamnejšie lokality baníctva a banskej činnosti realizovanej v minulosti na území Slovenského krasu. Jej prvá časť je venovaná histórii baníctva a banskej činnosti v Slovenskom krase a lokalite Ardovo. Baníctvo a banská činnosť  Ťažba nerastných surovín má na území Slovenského krasu bohatú históriu. Geologická […]