NP Slovenský kras

Medzinárodný deň biodiverzity 2020

Rok 2020 bude pre biodiverzitu kľúčový Napriek prepuknutiu vírusového ochorenia, sa odborníci zhodujú, že tento rok bude pre biodiverzitu kľúčovým. Európska komisia tento mesiac oznámila novú stratégiu v oblasti biodiverzity. Záväzok je v rámci Európskej zelenej dohody, viesť svet k udržateľnejšiemu životnému štýlu. Rokovania o nových globálnych cieľoch do roku 2030 sú v plnom prúde. […]

„Zachovajme všetok život na Zemi” je mottom Svetového dňa divej prírody 2020

Tretí marcový deň si pripomíname a budeme oslavovať Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day). Tento svetový deň sa snaží poukázať na dôležitú úlohu, ktorú majú voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny v našich kultúrach, ako aj v udržateľnosti našej spoločnosti a celej planéty.  Svetový […]

25. výročie Dohovoru o biologickej diverzite

Rok 2018 je výnimočným rokom pre ochranu biodiverzity, nakoľko Dohovor o biologickej diverzite oslavuje svoje 25. výročie vstupu do platnosti. Sekretariát Dohovoru preto navrhol na Medzinárodný deň biodiverzity, ktorý pripadá na 22. mája, ako hlavnú tému 25. výročie jeho vzniku tohto Dohovoru. Biodiverzita (Biologická diverzita) predstavuje rozmanitosť prírody zahrňujúca rôzne typy druhov, ktoré žijú na Zemi […]