NP Slovenský kras

Bocian biely očami detí

Bocian biely Ciconia Ciconia je najznámejším a veľmi populárnym vtáčím druhom žijúcim v blízkosti ľudí. Práve preto sa stal modelovým druhom v rámci už dlhoročne organizovaného Ekovýchovného programu BOCIAN. Cieľom tohto programu je zvýšiť záujem detí o prírodovedné pozorovania  a získanie nových poznatkov cez pozorovanie života bociana. Žiaci v rámci programu sledujú vybrané bocianie hniezdo a […]

Fotosúťaž a beseda – Svetový deň mokradí

2. februára si každý rok pripomíname ako Svetový deň mokradí. Je spomienkou na podpísanie Dohovoru o mokradiach v roku 1971 v iránskom meste Ramsar. Je to medzivládna dohoda, ktorá poskytuje rámec pre národné aktivity a medzinárodnú spoluprácu v ochrane a múdrom využívaní mokradí a ich zdrojov. Členské krajiny dohovoru pochádzajú zo všetkých geografických regiónov sveta. Slovensko pristúpilo k Ramsarskému dohovoru 2. […]

Vyhodnotenie ekovýchovného programu „BOCIAN 2018“

V priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave sa dňa 27. 11. 2018 uskutočnilo regionálne vyhodnotenie ekovýchovného programu „Bocian 2018“. Vyhodnotenia sa zúčastnili žiaci zapojených škôl s pedagógmi a hostia RNDr. Eva Sitášová a RNDr. Miroslav Fulín. V roku 2018 sa zapojilo do programu 9 škôl (ZŠ Dlhá Ves, ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec, Katolícka […]

Deň otvorených dverí Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa NP a BR Slovenský kras pripravila 24. októbra 2018 Deň otvorených dverí, ktorý sa každoročne koná pri príležitosti zapísania územia  do medzinárodnej siete biosférických  rezervácií v rámci programu MAB (Man and the Biosphere) – Človek a biosféra. Účelom tohto programu je zosúladenie ochrany biodiverzity územia s jej dlhodobo udržateľným využívaním. Tentoraz sa […]

Netopiere zblízka!

Správa NP a BR Slovenský kras v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach – kultúrnym zariadením KSK, Správou slovenských jaskýň a Spoločnosťou pre ochranu netopierov zorganizovali dňa 11. septembra 2018 v priestoroch Jasovskej jaskyne Noc netopierov. Bol to už 11. ročník Noci netopierov v Jasovskej jaskyni. Podujatie sa začínalo zaujímavou prednáškou o netopieroch vo vstupnej […]

11. Noc netopierov v Jasovskej jaskyni

pipistrellus

Príďte sa pozrieť na netopiere zblízka! V utorok 11. septembra 2018 o 18:00 v areáli Jasovskej jaskyne.  Spoločnosť na ochranu netopierov na Slovensku, Východoslovenské múzeum v Košiciach,  Správa Jasovskej jaskyne, ŠOP SR a Správa NP a BR Slovenský kras Vás pozývajú  na 11. Noc netopierov. Podujatie je určené širokej verejnosti a vstup je voľný. Nezabudnite […]

Envirovýchova – detský letný tábor v Gemerskej Hôrke

ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras v spolupráci so spoločnosťou Essity v Gemerskej Hôrke pripravila pre deti z letného detského tábora v dňoch 8. a 9. augusta besedu na tému Mladý stopár spojenú s aktivitami na stanovištiach týkajúcich sa ochrany prírody. V rámci besedy sa deti zoznámili so stopami, ktoré sledujeme v prírode. […]

Prázdninoví bádatelia – hľadanie pokladu

ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras v Brzotíne v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave, zariadením Košického samosprávneho kraja pripravila pre deti z denného múzejného tábora Prázdninoví bádatelia terénnu exkurziu po Náučnom chodníku Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo v Krásnohorskej Dlhej Lúke spojenú s hľadaním pokladu. Deti boli rozdelené do dvoch […]

10. – 13. 7. 2018 Zelený ostrov – Krásnohorská Dlhá Lúka

Prezentáciou Zelený ostrov sme predstavili činnosť NP a BR Slovenský kras účastníkom XVII. Detského remeselníckeho tábora v Krásnohorskej Dlhej Lúke organizovaného Združením Gemerských Remeselníkov. Účastníkom sme pripravili pestrý program spojený s poznávaním rastlín a živočíchov a množstvom hier. V utorok sa hralo pexeso, kreslilo a vymaľovávalo sa, chytali sa rybky a separoval sa odpad, vyrábali sa lietajúce motýliky, […]

„Za krásami Slovenského krasu“

Dňa 7. júna 2018 ŠOP SR, Správa Národného parku Slovenský kras v Brzotíne a Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave zorganizovali 14. ročník prírodovednej súťaže družstiev “Za krásami Slovenského krasu”( pri príležitosti Európskeho dňa národných parkov). Hlavnou témou súťaže bola príroda Národného parku Slovenský kras a jej jednotlivé zložky. Do súťaže sa zapojilo 28 žiakov II. […]