NP Slovenský kras

Ako nám pomohli dobrovoľní hasiči z Vlachova pri záchrane žiab

Jarná migrácia obojživelníkov zo zimovísk na miesta ich rozmnožovania je najkritickejším obdobím ich života. Najväčšiu hrozbu predstavujú pre nich cestné komunikácie pretínajúce ich ťahové cesty. Správa Národného parku Slovenský kras v rámci ochrany obojživelníkov realizuje každoročne opatrenia na elimináciu stretu žiab s motorovými vozidlami na úseku cesty I. triedy pri obci Vlachovo, kde sa v dĺžke 300 metrov […]

Výzva k oslavám Nového roka bez zábavnej pyrotechniky

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyzýva všetkých obyvateľov, návštevníkov či podnikateľské subjekty vyvíjajúce svoje podnikateľské aktivity v chránených územiach či v ich okolí, aby s oslavou nadchádzajúcich novoročných sviatkov nepoužívali zábavnú pyrotechniku. Zároveň tiež odporúčame nevykonávať činnosti, ktorých súčasťou je používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty. V územiach 3. a vyššieho stupňa ochrany je v zmysle zákona o ochrane prírody […]